Příroda

s rodokmenem
01 — Kdo jsme?

Colloredo-Mannsfeld

Rod knížat a hrabat Colloredo-Mannsfeld patří už několik století k nejvznešenějším aristokratickým rodinám v zemi. Původně durynský, podle jiných autorů švábský, rod Colloredů se vynořil z anonymity dějin už na počátku 11. století. Na počátku 13. století se rod rozštěpil do několika větví. Vedle hraběcí větve Colloredů, markýzů di Santa Sofia e Recanati, žijících v Itálii, větve hrabat Mels-Colloredo, žijících v Itálii a Rakousku, se až do našich dob udržela i větev Colloredo-Waldsee. Německý rod Mannsfeldů má údajně počátek už v polovině 10. století.

Více informací
Colloredo-Mannsfeld - Zámek Dobříš
02 — Co děláme?

Naše služby

Lesní správa

Doprava

Rybniční správa

Manipulační sklad

Myslivost

03 — Jak pracujeme?

Příroda s rodokmenem

Jak jsou na tom české lesy dnes?

Zdravotní stav českých lesů se v posledních letech dramaticky zhoršil. Příčinou je především nedostatek srážek a zrychlující se změna klimatu. Lesní porosty jsou vlivem sucha oslabené a jsou postiženy celou řadou škůdců. Tím nejvýznamnějším je lýkožrout smrkový, který způsobil rozvrat lesních ekosystémů na velké části území naší republiky.

Jaké chceme lesy?

Životní cyklus lesa je dlouhodobý proces a již dnes se snažíme plánovat, jak budou lesy vypadat za několik desetiletí. Ve velké míře využíváme tvořivou sílu přírody – přirozenou obnovu lesa a důležité je i respektování stanovištních podmínek. Pro další generace chceme vypěstovat lesy odolné, pestré a prosperující.

Na původu záleží!

Pro obnovu lesa využíváme z velké části sazenice lesních dřevin vypěstované v našich lesních školkách. Sběr osiva probíhá z tzv. uznaných lesních porostů, což jsou takové části lesa, kde rostou nejkvalitnější stromy, dobře adaptované na místní přírodní podmínky. Osivo z těchto populací nám dává dobrý základ na vypěstování kvalitního a zdravého lesa.

04 — Statistika

Colloredo-Mannsfeld

Pečujeme o

17189

hektarů lesa

Rybářství provozujeme na

338

hektarech rybníků

Za rok 2023 jsme zalesnili

1399568

ks sazenic na ploše 227,06 ha

05 — Co se děje nového?

Novinky

Filter

novinky

Investice do akvakultury

Předmětem žádosti bylo pořízení: mobilního přívěsu pro prodej výrobků z ryb z vlastní produkce a jeho vybavení…
novinky

Pořízení lesnické techniky

Pořízení lesnické techniky Projekt „Pořízení lesnické techniky“ byl spolufinancován z fondů EU v rámci Programu…
novinky

Volné pracovní místo

Pracovní zařízení: dělník těžební činnosti a pěstební činnosti - dřevorubec