Rybniční správa

Rybniční správa obhospodařuje celkem 338 ha rybníků na Dobříšsku a Zbirožsku. Organizačně je členěna na dvě rybářská střediska (Dobříš a Zbiroh). Obě střediska disponují sádkami a chov se zaměřuje na tradiční druhy ryb pro domácí i zahraniční trh. Našim cílem je chov kvalitní a zdravé ryby, která uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka.

01 — Správa Zbiroh
Colloredo-Mannsfeld - rybniční správa Zbiroh

Rybniční správa Zbiroh

Rybniční správa Zbiroh hospodaří na 238 ha plochy, což zahrnuje 25 rybníků od Rokycan až po Žebrák. Největším rybníkem správy je Štěpánský na Rokycansku má výměru 52 ha a objem cca 1,3 mil. m3 vody. Druhým největším rybníkem je Cekovský, který má výměru 44 ha, dále jej následuje rybník Kařez dolní s výměrou 37 ha. Některé rybníky jsou součástí zvláště chráněných území např. soustava Kařezských rybníků je přírodní památkou o rozloze cca 66 ha a rybník Labutinka v Oseku u Rokycan je evropsky významnou lokalitou Osek – rybník Labutinka v tzv. soustavě NATURA 2000, a to o výměře cca 14 ha.
Naše celková výroba na Zbirohu se pohybuje kolem 1200 až 1400 q ryby, z čehož je cca 96 % kapra a 4 % procenta vedlejší ryby, jako je amur bílý, štika obecná, candát obecný, lín obecný, bílá ryba (tj. plotice obecná a perlín ostrobřichý) a sumec velký. Cca 2/3 naší výroby vyvezeme na zahraniční trhy Německa, Francie, Polska, Slovenska, Rakouska a zbývající 1/3 najde uplatnění na domácím trhu, buď přímo pro konzumaci zákazníků, anebo na zarybňování našich revírů.
Na středisku ve Zbirohu je rovněž zajišťován prodej živé ryby vč. sivena amerického či pstruha duhového, který je příjemnou změnou na talířích, zejména v letních měsících při grilování. Dále je možno si rybu zakoupit i na samotných výlovech, které probíhají tradičně zejména v podzimních měsících.
Na rybníku Chlumský u Volduch je možnost provozovat i sportovní rybolov. Pověření k tomuto rybolovu je možné zakoupit na sádkách ve Zbirohu.
Evropská unie – Evropský námořní a rybářský fond – Operační program rybářství.

Stručný popis projektu

Předmětem projektů „Rybářské zařízení na rybníce Hájků“ a „Rybářské zařízení na rybníce Nový Osek“ je zajištění hlavní funkce vodních děl – chov ryb a pořízení nového funkčního vybavení, které bude sloužit k rybářskému hospodaření na chovných rybnících. Dále bude pořízen také záložní zdroj energie pro sádky.

Cíl projektu:

Cílem projektů je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Kontakty

Rybniční správa Zbiroh

Adresa: Sádky Zbiroh, 338 08 Zbiroh

Vedoucí střediska
Radek Jandera
Tel.: +420 371 794 103
Mob.: +420 606 289 018

02 — Správa Dobříš
Colloredo-Mannsfeld - rybniční správa Zbiroh

Rybniční správa Dobříš

Rybniční správa Dobříš hospodaří na cca 100 ha plochy, což zahrnuje 7 rybníků. Největší rybník Dobříšské správy je Starohuťský s rozlohou 34 ha, následují ho rybníky Papež a Strž, oba s výměrou cca 17 ha. Z hlediska ochrany přírody a krajiny zde nalezneme Přírodní rezervaci Pařezitý o výměře cca 10 ha, která se rozkládá na stejnojmenném rybníku.

Výroba RS Dobříš se pohybuje kolem 500 až 600 q ryby. I zde má hlavní zastoupení kapr obecný a následují ho v menší míře vedlejší ryby, jako jsou amur bílý, štika obecná, sumec velký, lín obecný a bílá ryba (tj. plotice obecná a perlín ostrobřichý). Část této produkce jde na zahraniční trh a zbývající část pro zarybňování volných vod a k prodeji zákazníkům k přímé spotřebě. Živou rybu je zde možno zakoupit při samotných výlovech, které probíhají tradičně zejména v podzimních měsících.

Po rekonstrukci vypouštěcího zařízení na rybníku Papež je zároveň možné na sádkách Dobříš si i od roku 2016 zakoupit pověření ke sportovnímu rybolovu na tento rybník.

Kontakty

Rybniční správa Dobříš

Adresa: ul. Partyzána Svobody 17, 263 01 Dobříš

Sádky Dobříš
Jan Pekárek
Mobil: +420 702 176 203

Prodejna ryb Dobříš
Monika Kocourková
Mobil: +420 732 603 471

Rybolov

Galerie

Pochází z archivu firmy, od Ing. Karla Krupičky a pana Adama Karla.

01 — Revír Papež
Colloredo-Mannsfeld - rybník Papež

Revír Papež

Sportovní revír Papež se nachází v Dobříši ve Středočeském kraji. Jedná se o soukromý revír o rozloze 17,5 ha s hloubkou od 1 m do 5 m. Břehy jsou travnaté, dobře přístupné s dostatečným prostorem pro stavění bivaků či stanů pro rodiny. Jedná se o velmi dobře zarybněný revír z vlastní produkce ryb a to převážně ryb trofejních. U nás si přijdou na své vyznavači různých rybolovných technik.

Na revíru se loví metodou CHYŤ A PUSŤ.

Zarybnění: kapr, amur, lín, štika, candát, sumec, okoun, plotice, perlín

Kontakty

Sádky Dobříš

Adresa: ul. Partyzána Svobody 17, 263 01 Dobříš

Jan Pekárek
Mobil: +420 702 176 203

02 — Revír Chlumský
Colloredo-Mannsfeld - rybník Papež

Revír Chlumský

Sportovní revír Chlumský se nachází na voldušském potoce v blízkosti přírodního parku Radeč v Plzeňském kraji nedalo obce Volduchy. Revír má výměru 2,7 ha a je zarybněn rybou z vlastní produkce včetně trofejních ryb (kapr, amur, sumec – metoda Chyť a pusť). Správu zajišťuje Rybářské středisko Zbiroh.

Zarybnění: amur, candát, kapr, lín, sumec, okoun a štika

Kontakty

Sádky Zbiroh

Adresa: Areál sádek Zbiroh – U Čápu, 338 08 Zbiroh

Radek Jandera
Mobil: +420 606 289 018
E-mail: jandera.r@lesyzbiroh.cz

Sportovní rybolov

Galerie