Skip to main content

Investice do akvakultury

Projekt
INVESTICE DO AKVAKULTURY je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zachování udržitelné produkce ryb, diverzifikace příjmů podniku, vyřešení časté poruchovosti a nespolehlivosti stávajícího zařízení, finanční a časová úspora a zajištění konkurenceschopnosti žadatele v tržním prostředí.

Předmětem žádosti bylo pořízení:

mobilního přívěsu pro prodej výrobků z ryb z vlastní produkce a jeho vybavení a rybářské vybavení (lodní motor, pila, oxymetry, monoblok, sítě, lodě a aerátory).