Myslivost

Naše společnost myslivecky hospodaří v pěti režijních honitbách na lesních pozemcích Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda. Ve zbirožské části majetku se jedná o honitby Vlastec a Radeč, na dobříšsku pak o honitby Svatá Anna, Mannsfeld a Kozí Hory.

Myslivecké hospodaření v těchto honitbách ve vlastní režii současně napomáhá k udržení rovnovážného vztahu mezi lesem zvěří. Mysliveckými hospodáři v jednotlivých režijních honitbách jsou vedoucí polesí, v jejichž působnosti se honitby nacházejí.

Ceník zvěřiny
Ceník poplatkových lovů

Honitba Vlastec

Honitba Vlastec je součástí stejnojmenného polesí Vlastec a je historicky známou honitbou nacházející se v západní části křivoklátské vrchoviny s mnoha chráněnými územími, listnatými lesy a kopcovitým terénem s romantickými výhledy. Výměra této honitby je 3378 ha. Nejvýznamnější zvěří je zde zvěř jelení a mufloní, dále také zvěř černá.

Honitba Radeč

Honitba Radeč je součástí polesí Lhota a její název je odvozen názvu nejvyššího kopce, Radče, v jehož okolí se rozprostírá. Na výměře honitby 3460 ha se vyskytuje zejména zvěř dančí, mufloní, dále srnčí černá a zvěř sičí.

Honitby Svatá Anna a Mannsfeld

Dvě na sebe navazující honitby Svatá Anna a Mannsfeld, nacházející v dobříšské části majetku JCM jsou součástí polesí Svatá Anna. Jejich předěl tvoří silnice mezi městy Dobříš a Hostomice, přičemž největší podíl území těchto honiteb se nachází na jihovýchodní části brdského hřebene pod vrcholy kopců Studený vrch a Stožec. Výměra honitby Svatá Anna je 2366 ha a výměra honitby Mannsfeld je 1463 ha. Tyto honitby jsou unikátní v rámci celé České republiky, neboť se zde vyskytuje zvěř jelence běloocasého [1]. Tuto zvěř vyskytující se hojně na území severní Ameriky odkud byla rodem Colloredo-Mannsfeld do Čech dovezena, přičemž první zmínka o této skutečnosti pochází z oku 1853, bychom jinde ve volných honitbách střední Evropy marně hledali. Dále se v těchto honitbách chová zvěř dančí, vyskytuje se zvěř jelení a černá.

Honitba Kozí Hory

Nejmenší režijní honitbou je honitba Kozí Hory nacházející se severozápadně od vesnice Kozí Hory u Nového Knína. Tato honitba je zajímavá přítomností kvalitní populace jelení zvěře, hojným výskytem zvěře černé, ale také členitým terénem s mnoha romantickými přírodními zákoutími. Její výměra je 798 ha.

Ve všech režijních honitbách realizujeme poplatkové lovy se zkušenými mysliveckými průvodci, s možností ubytování v loveckých chatách uprostřed lesů nebo také v reprezentativních prostorách hotelu v zámku Dobříš. Pokud máte zájem o lov zvěře v našich honitbách, kontaktujte myslivecké hospodáře jednotlivých honiteb.

Kontakty

Vedoucí střediska

Myslivosti

Myslivecký hospodář pro honitby Svatá Anna, Mannsfeld, Kozí Hory a vedoucí polesí Svatá Anna
Karel Vajs
Tel.: +420 318 521 184
Mob.: +420 724 364 471

Vedoucí polesí Vlastec (honitba Vlastec)
Ing. Vladimír Čížek
Telefon: +420 371 794 547
Mobil: +420 602 691 890

Vedoucí polesí Lhota (honitba Radeč)
Lesník: Ing. Lukáš Slabý
Tel.: +420 371 751 414
Mob.: +420 724 307 567

Myslivost

Galerie

Pochází z archivu firmy, od Ing. Karla Krupičky a pana Adama Karla.