Vedoucí střediska: Jindřich Kučina
Mobil: +420 702 176 203
Adresa: Sádky Dobříš, ul. Partyzána Svobody 17, 263 01 Dobříš

Rybniční správa Dobříš hospodaří na 101 ha plochy, což zahrnuje 7 rybníků. Největší rybník Dobříšské správy je Starohuťský s rozlohou 38 ha, následují ho rybníky Papež a Stž, oba s výměrou cc 18 ha.

Z hlediska ochrany přírody zde nalezneme Přírodní rezervace Pařezitý.

Výroba RS Dobříš se pohybuje kolem 500 až 600q ryby. I zde má hlavní zastoupení kapr a následují ho v menší míře vedlejší ryby, jako jsou amur, štika, sumec, lín a bílá ryba. Část této produkce jde na zahraniční trh a zbývající část pro zarybňování volných vod a k prodeji zákazníkům k přímé spotřebě.

Živou rybu je zde možno zakoupit na samotných výlovech, které probíhají tradičně zejména v podzimních měsících.

Po rekonstrukci vypouštěcího zařízení na rybníce Papež je možno na sádkách Dobříš si od roku 2016 zakoupit pověření ke sportovnímu rybolovu na tento rybník.


Sneakers

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×