Vedoucí střediska myslivosti:
Karel Vajs
Telefon: +420 318 521 184
Mobil: +420 724 364 471

Myslivecký hospodář pro honitby:
Svatá Anna, Mannsfeld, Kozí Hory:

vedoucí polesí Svatá Anna: Karel Vajs

Telefon: +420 318 521 184
Mobil: +420 724 364 471

Vlastec:
vedoucí polesí Vlastec: Ing. Vladimír Čížek

Telefon: +420 371 794 547
Mobil: +420 602 691 890

Radeč:
Vedoucí polesí Lhota: Ing. Lukáš Slabý

Telefon: +420 371 751 414
Mobil: +420 724 307 567


Společnost Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. myslivecky hospodaří v pěti režijních honitbách na lesních pozemcích Ing Jerome Colloredo-Mannsfelda. Ve zbirožské části majetku se jedná o honitbu Vlastec a Radeč, na dobříšsku pak o honitby Svatá Anna, Mannsfeld a Kozí Hory. Tyto honitby jsou myslivecky velice atraktivní.

Myslivecké hospodaření v těchto honitbách ve vlastní režii současně napomáhá k udržení rovnovážného vztahu mezi lesem zvěří. Mysliveckými hospodáři v jednotlivých režijních honitbách jsou vedoucí polesí, v jejichž působnosti se honitby nacházejí.

Ceník poplatkových lovů

Honitba Vlastec

Honitba Vlastec je součástí stejnojmenného polesí Vlastec a je historicky známou honitbou nacházející se v západní části křivoklátské vrchoviny s mnoha chráněnými územími, listnatými lesy a kopcovitým terénem s romantickými výhledy. Výměra této honitby je 3378 ha. Nejvýznamnější zvěří je zde zvěř jelení a mufloní, dále také zvěř černá.

Honitba Radeč

Honitba Radeč je součástí polesí Lhota a její název je odvozen názvu nejvyššího kopce, Radče, v jehož okolí se rozprostírá. Na výměře honitby 3460 ha se vyskytuje zejména zvěř dančí, mufloní, dále srnčí a černá, hojně se zde také rozšířila zvěř jelena siky, tato zvěř je však předmětem snahy o maximální snížení jejích stavů.

Honitby Svatá Anna a Mannsfeld

Dvě na sebe navazující honitby Svatá Anna a Mannsfeld, nacházející v dobříšské části majetku JCM jsou součástí polesí Svatá Anna. Jejich předěl tvoří silnice mezi městy Dobříš a Hostomice, přičemž největší podíl území těchto honiteb se nachází na jihovýchodní části brdského hřebene  pod vrcholy kopců Studený vrch a Stožec. Výměra honitby Svatá Anna je 2366 ha a výměra honitby Mannsfeld je 1463 ha. Tyto honitby se mohou chlubit jedinečným výskytem zvěře jelence běloocasého. Tuto zvěř vyskytující se hojně na území severní Ameriky odkud byla rodem Colloredo-Mannsfeld do Čech dovezena, přičemž první zmínka o této skutečnosti pochází z roku 1853, bychom jinde ve volných honitbách střední Evropy marně hledali. Dále se v těchto honitbách chová zvěř dančí, vyskytuje se zvěř jelení a černá.

Honitba Kozí Hory

Nejmenší režijní honitbou je honitba Kozí Hory nacházející se severozápadně od, jak už název napovídá, vesničky Kozí Hory u Nového Knína. Tato honitba je zajímavá přítomností kvalitní populace jelení zvěře, hojným výskytem zvěře černé, ale také členitým terénem s mnoha romantickými přírodními zákoutími. Její výměra je 798 ha.


Ve všech režijních honitbách realizujeme poplatkové lovy se zkušenými mysliveckými průvodci, s možností ubytování v loveckých chatách uprostřed lesů nebo také v reprezentativních prostorách hotelu v zámku Dobříš.


Saldos - Entrega gratuita

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×