Vedoucí polesí: Karel Vajs
Adresa: Polesí Svatá Anna 300, 263 01 Dobříš 

Telefon: +420 318 521 184 

Mobil: +420 724 364 471

Název polesí je odvozen od kapličky „U Svaté Anny“ , stojící u cesty mezi Dobříší a Rosovicemi, v jejíž blízkosti je sídlo polesí.

Polesí Svatá Anna je územně odděleno od většinové, zbirožské části lesní správy. Většina území polesí se nachází severozápadně od města Dobříš, kde je součástí rozsáhlých brdských lesů. Další část lesů pak obklopuje zámecký anglický park zámku Dobříš a jejich jihovýchodní výběžek se rozkládá až k vesničce Kozí Hory nedaleko Nového Knína.

Celková výměra polesí je přibližně 4500 ha a postupně se navyšuje již o nevelké plochy v závislosti na ještě nedokončeném procesu restitucí, započatém v této dobříšské části majetku teprve v roce 2003. Pozemky polesí se nacházejí zejména na katastrálních území města Dobříš a obcí Rosovice, Buková, Kozí Hory a Stará Huť. Nejvyššími body jsou vrcholy kopců Studený vrch s 660 m n. m. v., Hradec 648 m n. m. a Roudný 637 m n. m.

Téměř celé polesí patří do přírodní lesní oblasti 7- Brdská vrchovina a menší část do přírodní lesní oblasti 10 - Středočeská pahorkatina. Lesnické hospodaření polesí je charakterizováno převážným zastoupením stejnověkých smrkových porostů s lesnicky podporovaným přirozeným zmlazením. Tyto porosty byly založeny po mniškové kalamitě ve dvacátých letech minulého století. Cílem lesnického hospodaření v těchto porostech je zvýšení podílu melioračních dřevin a zajištění stability lesa, ale už nyní se na polesí Svatá Anna nachází cca 20% listnatých porostů. V partiích s vyšší nadmořskou výškou lze spatřit malebné listnaté, převážně bukové porosty, jejichž součástí je také přírodní rezervace Hradec se starými původními porosty. V nižších partiích jsou pak listnaté porosty převážně dubové a habrové.

zobrazit polesí SVATÁ ANNA na mapě

Odpovědné osoby za jednotlivé lesnické úseky:

LÚ 01 Jelení Palouky
Lesník: Jiří Hejduk
Tel.: +420 311 583 003
Mob.: +420 724 255 865

LÚ 02 Buková
Lesník: Václav Procházka
Tel.: +420 318 586 358
Mob.:+420 724 259 516

LÚ 03 Baba
Lesník: Ing. Martin Zelenka
Mob.: +420 732 105 667


Nike Air Force 1 '07 LV8 'Double Air' White/White-Black For Sale – nike sb nyjah free summit white light blue flag

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×